Bywa, że pojawia się problem psich odchodów, dobrze znamy temat i wiemy jak temu zaradzić

Problem psich odchodów Problem psich odchodów Doskonały i sprawdzony w Polsce i Europie, system sprzątania psich odchodów, dzięki swojej atrakcyjnej formie i prostej zasadzie działania, zyskał wielu zwolenników w śród właścicieli psów. Ciekawy design urządzeń i klarowny opis ich obsługi, pozwolił bez zażenowania korzystać i mówić o wstydliwym problemie, jakim są psie kupy w miastach. Zobacz więcej zachowanie Promujmy pozytywne zachowania od najmłodszych lat Dziękujemy serdecznie wszystkim nauczycielom i rodzicom, którzy poważnie podchodzą do edukacji w zakresie kształtowania pozytywnych zachowań społecznych wokoło nas, takich jak sprzątanie psich odchodów po swoim ulubieńcu. Zobacz więcej psia paczka Psia paczka do kupienia w sklepie internetowym Jeśli w twojej okolicy lub w miejscu w którym zamierzasz wypocząć i spędzić czas ze swoim psem brak publicznych dystrybutorów worków na psie odchody, zabierz ze sobą 200 woreczków w paczce PSI PAKIET ®, którą możesz nabyć przez internet pod adresem www.psiapaczk.pl Zobacz więcej spoleczne Społeczne Akcje wspierające sprzątanie po psie Psi Pakiet ®, był wyłącznym dostawcą oryginalnych urządzeń z dystrybutorami worków podczas akcji „PSIE SPRAWY WARSZAWY” oraz w innych miastach Polski, wprowadzając od kilkunastu lat system do sprzątania psich kup. Zobacz więcej
Ekologia na wydaniu

Liczne publikacje prasowe i książkowe dotyczące ochrony środowiska i szeroko pojętej ekologii opanowały nasze życie codzienne. Na rynku znajdziemy wiele wydawnictw publikujących branżową literaturę oraz czasopism o profilu ekologicznym i środowiskowym.

Ekologia, ochrona środowiska przyrodniczego, zrównoważony rozwój, edukacja ekologiczna – to bardzo popularne zagadnienia poruszane nie tylko w literaturze specjalistycznej; są one przedmiotem działań wydawnictw, stowarzyszeń, fundacji i poświęcone są im w całości czasopisma branżowe. Poniżej prezentujemy wydawnictwa oraz prasę, zajmujące się szeroko pojmowaną tematyką pro środowiskową.

Wydawnictwa 

1. Abrys, ul. Daleka 33, 60-124 Poznań

Wydawnictwo o ugruntowanej pozycji na rynku. Firma działa już od ponad 20 lat. Wydaje wiele czasopism w tematyce gospodarki komunalnej oraz ochrony środowiska i ekologii: Przegląd Komunalny, Recykling, Czysta Energia, Wodociągi-Kanalizacja, Zieleń Miejska oraz Leksykon Techniki Komunalnej. Abrys jest organizatorem konferencji, szkoleń i seminariów poświęconych głównie gospodarce komunalnej i ochronie środowiska. Wydawnictwo organizuje konkursy dotyczące recyklingu i popularyzuje ponowne wykorzystanie surowców wtórnych. Abrys zajmuje się także tworzeniem projektów, programów i dokumentacji dotyczacych gospodarki komunalnej, gospodarki wodą i odpadami, ochroną środowiska, zrównoważonego rozwoju, składowisk odpadów itp.

2. Wydawnictwo Gaj, ul. Siedlecka 62, 85 – 412 Bydgoszcz

Wydawnictwo działa od 1993 roku. Jego działania skupiają się na realizacji dwóch głównych celów: zdrowia i ekologii. Najbardziej znaną pozycją wydawniczą jest Ekologiczny Poradnik Księżycowy, w którym propagowany jest zdrowy styl życia. Ukazują się jeszcze dwa czasopisma: Eko Arka (skierowany do rolników gospodarstwa ekologicznych) i Biokurier (bezpłatny poradnik dla konsumentów produktów ekologicznych, kolportowany w sklepach z żywnością ekologiczną). Wydawnictwo Gaj publikuje trzy serie wydawnicze: Słynne Leki i Porady, Ekologiczna Apteczka Zdrowia, Biblioteczka Rękodzieła Ekologicznego EKO SMAK.

3.  Dziennikarska Agencja Wydawnicza Maxpress, ul. Przemysława 34, 02-496 Warszawa-Ursus

Agencja działa od 1993 roku. Maxpress wydaje trzy periodyki: Środowisko, Prawo i Środowisko oraz Odpady i Środowisko. Zajmuje się propagowaniem ochrony środowiska oraz przekazywaniem rzetelnej informacji o gospodarowaniu zasobami przyrody, wodą i odpadami. Twórcy i działacze agencji są zasłużonymi dziennikarzami, wielokrotnie wyróżnianymi za postawę oraz zaangażowanie. Maxpress udostępnia czasopisma także w wersji online.

4. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, ul. Erazma Ciołka 13, 01-445 Warszawa

Fundacja opiera swoją działalność na ochronie przyrody i środowiska, edukacji ekologicznej, rozwoju regionalnym i doradztwie. Publikacje mają charakter informacyjny oraz edukacyjny. Od 2005 roku wydano m.in.: „WARTO – Kompendium przyrodnicze i kulturowe kompleksu turystyczno-edukacyjnego Odra – Warta – Noteć – Drawa (2010)”, „NATURA 2000 w Polsce”, „Międzynarodowy program edukacji ekologicznej GREEN dotyczący szkolnych badań rzek – sprawozdanie z działań w Polsce w cyklu programowym 2003-2005 czy Zielone Płuca Polski – regionalny system ochrony tożsamości przyrodniczej i kulturowej północno-wschodniej Polski”.

5. Wydawnictwo Prawo Ochrony Środowiska, ul. Liskiego 4, 50-345 Wrocław

Wydawnictwo skupione jest na publikacji książek i czasopism dotyczących prawa ochrony środowiska. Wydaje kwartalnik branżowy Ochrona Środowiska Prawo i Polityka.

6. Seidel-Przywecki, Józefosław, ul. Ogrodowa 21M, 05-500 Piaseczno

Wydawnictwo publikuje specjalistyczną literaturę z dziedziny inżynierii wodnej, ścieków i odpadów. Wydaje zarówno książki i poradniki, jak i czasopisma (Technologia Wody, Forum Eksploatatora). Dystrybuuje oprogramowanie komputerowe firmy REIM, wspomagające prace w wyspecjalizowanych branżach (np. program Ekspert Osadu Czynnego). Wydawnictwo organizuje konferencje i seminaria, np. o zagospodarowaniu ścieków czy osadzie czynnym. Szeroka oferta skierowana jest m.in. do przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką komunalną, biur projektowo-konsultingowych, szkół wyższych, jednostek administracji publicznej.

Czasopisma branżowe

1. Agro Serwis

Dwutygodnik wydawany od 1992 roku. W czasopiśmie poruszane są zagadnienia dotyczące rolnictwa, ekologii i  ochrony środowiska. Głównymi odbiorcami są rolnicy, mieszkańcy wsi oraz firmy, instytucje i jednostki władzy terytorialnej działające na obszarach wiejskich. Agro Serwis aktywnie działa na rzecz edukacji ekologicznej – organizuje konkurs dla szkół rolniczych i pokrewnych „Z ekologią na co dzień”.

2. Biznes i Ekologia

Specjalistyczny miesięcznik o charakerze informacyjnym, publikowany od 1997 roku. Tematyka artykłów przeznaczona jest głównie dla osób z branży ekologicznej, przemysłu, menadżerów, polityków, organów władzy samorządowej, ośrodków edukacyjnych i naukowych. Tematyka publikacji dotyczy: najnowszych osiągnięć w zarządzaniu środowiskiem, odnawialnych źródeł energii, ochrony przyrody, gospodarki wodnej i leśnej, bezpiecznego transportu, bezpieczeństwa żywnościowego i zdrowotnego, edukacji ekologicznej, firm organizujących konferencje czy targi dot. ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

3. Chrońmy Przyrodę Ojczystą

Dwumiesięcznik wydawany od 1945 roku przez Instytut Ochrony Przyrody PAN. Odbiorcami są specjaliści z branży ochrony środowiska oraz miłośnicy przyrody. Na łamach czasopisma publikowane są artykuły oraz prace naukowe poświęcone ochronie przyrody.

4. Czysta Energia

Miesięcznik wydawany od 2001 roky przez Abrys. Pulbikowane są artykuły w kilku działach: Informator, Kalendarium, Prawo, Edukacja, Wywiad miesiąca, Projekty, Technologie, Reportaż i Forum. Czasopismo poświęcone tematyce energetycznej – źródłom energii tradycyjnej oraz odnawialnej, nowoczesnym technologiim, w tym rozwiązaniom pro środowiskowym. Kierowane jest przede wszystkim do specjalistów zajmujących się energetyką, a także ośrodkom edukacyjnym i naukowym.

5. Dzikie Życie

Miesięcznik wydawany od 1994 roku. Dzikie Życie porusza tematykę dzikiej przyrody, ochrony środowiska przyrodniczego oraz ekologii. Odbiorcami są przede wszystkim placówki oświatowe, naukowe, politycy oraz dziennikarze. W czasopiśmie chętnie podejmowane są tematy dyskusyjne i trudne, związane z niszczeniem przyrody i dewastacją krajobrazu. Znajdziemy tu wiele opinii, wywiadów, felietonów.

6. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa

Kwartalnik wydawany od 2002 roku poświęcony edukacji środowiskowej i ekologicznej. Publikacje usystematyzowane są w stałe działy: Problemy nauk biologicznych, Rozwój zawodowy, Prosto ze szkoły, Komputer w edukacji przyrodniczej i Informacje, porady, listy. Istnieje także możliwość umieszczenia publikacji przez prenumeratorów. Czasopismo kierowane jest do placówek szkolnych i naukowych oraz osób zainteresowanych ww. tematyką.

7. Echa Leśne

Echa Leśne podejmuje tematykę dotyczącą przyrody, głównie lasu. Odbiorcami są szkoły, nadleśnictwa, ale także osoby prywatne, którym bliska jest ta tematyka. Artykuły poświęcone są przede wszystkim gospodarce leśnej.

8. Ecomanager

Periodyk wydawany od 2009 roku przez Abrys. Tematyka czasopisma zawęża się do ochrony środowiska w przemyśle i biznesie, najnowszych technologii stosowanych dla ochrony środowiska oraz prawa. Ecomanager skierowany jest do firm i specjalistów od ochrony środowiska, managerów CSR (corporate social responsibility) z branż m.in.: paliwowo-energetycznej, chemicznej, metalurgicznej, motoryzacyjnej, budowlanej, celulozowo-papierniczej i spożywczej.

9. Ekonatura

Ekonatura wydawana jest od 2003 roku i działa w ramach stowarzyszenia o tej samej nazwie. Odbiorcami czasopisma są głównie ośrodki edukacyjne – przedszkola, szkoły, placówki oświatowe, uczelnie. W miesięczniku prowadzone są stałe działy: Prawo ochrony środowiska, Zdrowie, Świat roślin, zwierząt i grzybów, Rolnictwo ekologiczne, Polska w Unii Europejskiej, Najnowsze technologie, Architektura krajobrazu oraz Polska kraj przyjazny i zielony.

10. Ekologia i Technika

Dwumiesięcznik wydawany od 1993 roku. Jego profil skierowany jest do szkół wyższych, specjalistycznych instytucji, placówek naukowych, firm organizujących konferencje o tematyce ochrony środowiska oraz wszystkich zainteresowanych zagadnieniami środowiska. W czasopiśmie publikowane są najnowsze badania naukowe, prace przeglądowe i zagadnienia z branży.

11. Ekoświat

Miesięcznik ukazuje się od 1993 roku. Czasopismo ma funkcję edukacyjną i informacyjną, a jego głównymi odbiorcami są uczniowie szkół oraz uczelni wyższych, kadry nauczycielskie i specjaliści zajmujący się problematyką ekologiczną i środowiskową. Czasopismo może być poradnikiem dla nauczycieli przy prowadzeniu lekcji o środowisku.

12. Głos Lasu

Miesięcznik wydawany od 1970 roku przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Głos Lasu adresowany jest przede wszystkim do zatrudnionych w Lasach Państwowych, ale także do placówek oświatowych, szkół i uczelni wyższych o profilu leśnym.

13. Green2 Magazyn

Green2 Magazyn jest ogólnopolskim kwartalnikiem. Czasopismo podejmuje tematykę zrównoważonej architektury, energii odnawialnej, rewitalizacji i ekologii. Głównym polem działań jest propagowanie „zielonej” architektury oraz rozwiązań pro środowiskowych. Pojawiają się tu artykuły problemowe, prezentujące dokonania zagranicznych projektantów i dobrych praktyk w stosowaniu rozwiązań high-tech.

14. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych

Kwartalnik wydawany od 1990 roku przez Instytut Ochrony Środowiska. Odbiorcami czasopisma są wszyscy zainteresowani problematyką dotyczącą ochrony środowiska oraz naturalnymi zasobami Ziemi, głównie jednostki i placówki edukacyjne, instytucje, organizacje, organy władzy i przedsiębiorstwa, które zajmują się problemami środowiskowymi, ekologicznymi. Prócz artykułów przeglądowych, drukowane są materiały pokonferencyjne krajowych i międzynarodowych spotkań. Tematyka proponowanych działów skupia się na relacji mających miejsce w przyrodzie, procesach naturalnych i oddziaływaniu człowieka na środowisko.

15. Odpady i Środowisko

Dwumiesięcznik wydawany od 1994 roku. Prowadzony jest w charakterze informacyjnym, a rubryki dotyczą zagadnień związanych z gospodarką odpadami i ochroną środowiska przyrodniczego. Głównymi odbiorcami czasopisma są osoby i podmioty związane z ochroną środowiska, ekologią i edukacją ekologiczną.

16. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody

Kwartalnik wydawany od 1980 roku przez Białowieski Park Narodowy. Odbiorcami czasopisma są osoby wyspecjalizowane w ochronie środowiska, a także osoby zainteresowane tą problematyką i ośrodki akademickie. W periodyku publikowane są artykuły w działach Notatki florystyczne, faunistyczne i mikrobiotyczne oraz Polemiki.

17. Prawo i Środowisko

Periodyk o wąskiej i trudnej tematyce z zakresu prawa w ochronie środowiska. Skierowany jest do osób zajmujących się zagadnieniami prawa, a także specjalistów z dziedziny ekologii i ochrony środowiska.

18. Przegląd Komunalny

Przegląd Komunalny jest miesięcznikiem wydawanym przez Abrys. Tematyka skierowana jest do szerokiego wachlarza odbiorców – zarówno osób, jednostek, organów władzy samorządowej i przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką odpadami itp., placówek edukacyjnych oraz specjalistów z określonych branż. Stałe działy w Przeglądzie Komunalnym to:  Informator, Kalendarium, Środowisko, Prawo Ochrony Środowiska, Gospodarka Odpadami, Woda-Ścieki, Drogownictwo-Komunikacja, Gospodarka Przestrzenna, Energia, Finanse-Zarządzanie, Zieleń Miejska i Forum.

19. Przyroda Polska

Miesięcznik wydawany od 1957 roku. Posiada bardzo rozbudowane działy: tematy cykliczne (prawo dot. ochrony przyrody, zależność człowiek-zwierzęta, właściwy stosunek człowieka do ptaków), artykuły problemowe (energia odnawialna, gospodarowanie odpadami oraz gospodarowanie wodą), dodatki stałe (Biuletyn Eko-edukacyjny oraz Natura i Zdrowie). Ponadto w czasopiśmie publikowane są liczne zdjęcia zwierząt w ich naturalnym środowisku. Wiele uwagi poświęca się zmianom w środowisku i ich skutkom.

20. Recykling

Czasopismo wydawane od 2001 roku przez Abrys. Tematyka artykułów dotyczy przetwarzania i zagospodarowania odpadów oraz pozyskiwania i przerabiania surowców wtórnych. Skierowany jest zarówno do specjalistów z branży jak i wszystkich zainteresowanych ww. tematyką. Periodyk posiada stałe działy: Kalendarium, Wokół odpadów, Recykling odpadów, Wywiad, Prawo, Technologie, Ekologistyka, Recykling na świecie, Reportaż, Spektrum oraz Edukacja ekologiczna.

21. Salamandra

Wydawana dwa razy do roku. Salamandra skierowana jest głównie do najmłodszych obywateli – dzieci i młodzieży szkolnej, a także kadry nauczycielskiej i organizacji zajmujących się ochroną środowiska oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Na łamach czasopisma poruszane są zagadnienia z botaniki, zoologii, obszarów przyrodniczo cennych, ochronny przyrody i prawa ochrony środowiska.

22. Sylwan

Sylwan jest najstarszym czasopismem w kraju i jednym z pierwszych na świecie o profilu leśnym. Wydawany jest systematycznie od 1820 roku. Odbiorcami czasopisma są głównie osoby z branży leśnej i ekologicznej. Czasopismo miało ogromny wpływ na rozwój leśnictwa w kraju, a także popularyzację wiedzy z tej tematyki.

23. Środowisko

Dwutygodnik wydawany od lat 90-tych. Tematyka skierowana jest do osób, jednostek i organów zajmujących się problematyką ochrony środowiska oraz edukacji ekologicznej. Czasopismo ma przede wszystkim charakter informacyjny.

24. Trybuna Leśnika

Miesięcznik wydawany od 1956 roku. Porusza zagadnienia z zakresu leśnictwa – problematykę i  perspektywy jego rozwoju, a także ochronę środowiska i ekologię. Czasopismo ma charakter informacyjny i opiniotwórczy.

25. Zieleń Miejska

Miesięcznik poświęcony jest zarówno tytułowej zieleni w mieście jak i zieleni na wsi, cmentarzach, terenach sportowych oraz rekreacyjnych. Porusza tematy z zakresu pielęgnacji zieleni, architektury krajobrazu, prawa w ochronie środowiska. Dużo miejsca poświęca się aktualnościom z kraju w zakresie nowych rozwiązań projektowych, a także aktualnych festiwali, wystaw, spotkań, konferencji, seminariów itp. Miesięcznik zawiera stałe działy: Informacje, w strefie zieleni, Zielony poradnik, Ochrona i pielęgnacja, Najpiękniejsze ogrody, Mała architektura, Projekty, Zarządzanie i finansowanie. Wydawana od 2007 roku przez Abrys.

26. Las Polski

Dwutygodnik wydawany od 1921 roku i skierowany do specjalistów zajmujących się leśnictwem, ochroną lasów, jednostek administracji i organów władz samorządowych. Tematyka artykułów skupia się na zagadnieniach związanych z leśnictwem (gospodarka, technika i technologie, uwarunkowania społeczne, problemy środowiska zawodowego, aktualności, ochrona przyrody) oraz ekologią.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oryginalne kosze i dystrybutory worków Psi pakiet®

[Not a valid template]

Oryginalne mocne i ekologiczne worki Psi pakiet®

[Not a valid template]

 

Napisz do nas


PSI PAKIET®

Auch Studio

ul. Bulwar Ikara 28 B

54-130 Wrocław

tel. 71 784 50 18

tel. 71 784 50 10

fax. 71 784 50 18

2006-2018 © Agencja marketingowa Wrocław AUCH Studio