Bywa, że pojawia się problem psich odchodów, dobrze znamy temat i wiemy jak temu zaradzić

Móc pomóc – chcieć pomóc

Wiele organizacji pożytku publicznego podejmuje działalność charytatywną i wspiera ludzi dotkniętych biedą, bezdomnością czy przemocą. Tak działa Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta  – Koło Wrocławskie.

Koło działa już od blisko 30 lat jako dobroczynna organizacja katolicka. Powołane zostało w 1984 roku z inicjatywy brata Jerzego Adama Marszałkowicza, który w sylwetce św. brata Alberta upatrywał swój wzór do naśladowania. Towarzystwo w 2004 roku otrzymało status prawny organizacji pożytku publicznego.

Towarzystwo posiada w kraju 60 Kół z 78 placówkami (daje to sumę 3000 miejsc noclegowych), zrzeszało 2800 członków, zatrudnia 557 pracowników ()dane z 2009 r.). Towarzystwo Wrocławskie posiada 420 stałych miejsc noclegowych. Dla przykładu, w 2009 roku udzielono schronienia 2903 osobom, terapię przeciwko uzależnieniom podjęło 89 osób, 67 osób podjęło stałe zatrudnienie, 61 osób wróciło do swoich rodzin, a usamodzielniło się 115 osób.

Cele i zakres działań

Nadrzędnym celem Towarzystwa jest pełna resocjalizacja osób bezdomnych. W ramach swoich działań organizacja wspiera bezdomnych mężczyzn oraz matki z dziećmi. We Wrocławiu powołano pięć schronisk, które oferują schronienie, pożywienie, porady i nocleg – Schroniska dla mężczyzn, Noclegownia dla mężczyzn i Schronisko dla Kobiet i Matek z Dziećmi z Noclegownią dla Kobiet.

Bezdomność to nie tylko brak stałego miejsca zamieszkania, to także poczucie braku jakiejkolwiek nadziei i perspektyw. Dlatego schroniska zapewniają wykwalifikowaną kadrę wspierającą, w postaci pomocy psychologa, psychiatry, doradcy zawodowego czy duchownego.

Schroniska udostępniają swoim podopiecznym salę komputerową, łaźnię z pralnią, sklep dobroczynny. Jednym z kluczowych celów jest terapia filmem. W jej ramach prowadzony jest Zespół Filmowy Cinema Albert Production.

Towarzystwo pozyskuje środki z finansów publicznych. Schroniska są dotowane przez Gminę Wrocław, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, a także od darczyńców krajowych i zagranicznych.

Terapia filmem – Cinema Albert Production

Prowadzenie studia nagrań filmowych przy wrocławskim schronisku dla bezdomnych jest unikalną działalnością przy tego typu placówkach. Bezdomni są tu zarówno współreżyserami jak i aktorami.

Zespół Filmowy powstał w 2005 roku na terenie Schroniska dla Osób Bezdomnych przy ul. Bogedaina 5. Głównym celem tej działalności jest terapia filmem. Filmy reżyserowane przez Cinema Albert Production przekazują inny obraz ludzi bezdomnych, stając naprzeciw ogólnie panującym stereotypom. Wysoki standard wyposażenia wytwórni pozwala na tworzenie filmów bardzo dobrej jakości. Od momentu powstania studia nakręcono cztery filmy, m.in. „Sie masz Wiktor” (film brał udział w Konkursie Kina Niezależnego na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni), „Pielgrzym”, „Skopani” (również pokazywany na gdyńskim festiwalu) oraz „Mój Manhattan”.

 

 

Adres placówki:

Koło Wrocławskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta znajduje się na ul. Biskupa Bogedaina 5, 50-514 Wrocław, tel. 0713671237, tel./fax 071 3364017. Strona internetowa www.bratalbert.wroc.pl.

 

Oryginalne kosze i dystrybutory worków Psi pakiet®

[Not a valid template]

Oryginalne mocne i ekologiczne worki Psi pakiet®

[Not a valid template]

 

Napisz do nas


PSI PAKIET®

Auch Studio

ul. Bulwar Ikara 28 B

54-130 Wrocław

tel. 71 784 50 18

tel. 71 784 50 10

fax. 71 784 50 18

2006-2018 © Agencja marketingowa Wrocław AUCH Studio