Bywa, że pojawia się problem psich odchodów, dobrze znamy temat i wiemy jak temu zaradzić

Problem psich odchodów Problem psich odchodów Doskonały i sprawdzony w Polsce i Europie, system sprzątania psich odchodów, dzięki swojej atrakcyjnej formie i prostej zasadzie działania, zyskał wielu zwolenników w śród właścicieli psów. Ciekawy design urządzeń i klarowny opis ich obsługi, pozwolił bez zażenowania korzystać i mówić o wstydliwym problemie, jakim są psie kupy w miastach. Zobacz więcej zachowanie Promujmy pozytywne zachowania od najmłodszych lat Dziękujemy serdecznie wszystkim nauczycielom i rodzicom, którzy poważnie podchodzą do edukacji w zakresie kształtowania pozytywnych zachowań społecznych wokoło nas, takich jak sprzątanie psich odchodów po swoim ulubieńcu. Zobacz więcej psia paczka Psia paczka do kupienia w sklepie internetowym Jeśli w twojej okolicy lub w miejscu w którym zamierzasz wypocząć i spędzić czas ze swoim psem brak publicznych dystrybutorów worków na psie odchody, zabierz ze sobą 200 woreczków w paczce PSI PAKIET ®, którą możesz nabyć przez internet pod adresem www.psiapaczk.pl Zobacz więcej spoleczne Społeczne Akcje wspierające sprzątanie po psie Psi Pakiet ®, był wyłącznym dostawcą oryginalnych urządzeń z dystrybutorami worków podczas akcji „PSIE SPRAWY WARSZAWY” oraz w innych miastach Polski, wprowadzając od kilkunastu lat system do sprzątania psich kup. Zobacz więcej
Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Współcześnie nadal duży problem stanowi brak sieci kanalizacyjnej na wsiach a nawet na obrzeżach dużych miast. Ludność tam zamieszkująca jest pozbawiona możliwości odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej a następnie do oczyszczalni ścieków. Dobrym rozwiązaniem w tej dziedzinie jest stosowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Oczyszczalnie biologiczne stosuje się do oczyszczania ścieków bytowych z domów wolno stojących, kompleksów osiedlowych, ośrodków wczasowych, pól namiotowych i małych firm w miejscach pozbawionych sieci kanalizacyjnej. Tak oczyszczone ścieki można odprowadzać do gleby lub wód powierzchniowych.

Obecnie stosuje się wiele technologii przydomowych oczyszczalni, ale jest kilka ważnych i zarazem ciekawych rozwiązań, które pozytywnie wpływają na nasze środowisko naturalne.

Oczyszczalnia hydrobotaniczna

Ten typ oczyszczalni polecany jest miłośnikom ogrodów, ponieważ spełnia on także funkcję ozdobną. Pięknie wkomponują się w ogród, co pozwoli nam się zrelaksować przy dźwiękach szumiącej wody.W tej technologii wykorzystuje się rośliny o dużym zapotrzebowaniu pokarmowym, występujące na terenie podmokłym. Należą do nich: trzcina, pałka wodna i wierzba. Oczyszczanie przeprowadzane jest przez mikroorganizmy glebowe, które rozkładają związki organiczne ścieków do związków nieorganicznych, czyli prostych, łatwo przyswajalnych przez rośliny. Łatwy dostęp do substancji mineralnych powoduje szybki rośliny szybko, które mogą być wykorzystywane jako cenny surowiec do produkcji drewna – jak jest w przypadku wierzby.

Oczyszczalnie wykorzystujące osad czynny

Technologia jednozbiornikowej oczyszczalni polega na wstępnym oczyszczeniu ścieków z zawiesin stałych. Kolejno ścieki gromadzi się w zbiorniku, gdzie następnie są zapowietrzane (przy pomocy turbiny) i mieszane z osadem czynnym. Bakterie obecne w osadzie czynnym pochłaniają substancje organiczne ze ścieków, cześć z nich zużywają jako źródło energii a cześć przyswajają, zwiększając tym swoją biomasę. Następnym procesem, który zachodzi już przy wyłączeniu turbiny zapowietrzającej, jest sedymentacja, czyli opadanie osadu na dno zbiornika. Dzięki temu procesowi następuje oddzielenie osadu od oczyszczonych ścieków.  W ten sposób oczyszczone ścieki są odprowadzane, zaś osad czynny gotowy do przyjęcia nowych ścieków.

Oczyszczalnie wykorzystujące osadnik gniln

W tej technologii stosuje się osadnik gnilny, który spełnia role rozdzielania ścieków na części stałe i płynne. Zachodzi to podczas procesów sedymentacji oraz flokulacji (gdy cząstki lżejsze wypływają na powierzchnię i tworzą „koźuch”). Osad zebrany na dnie osadnika ulega procesom fermentacji, w którym bakterie rozkładają związki organiczne na związki łatwo rozpuszczalne w wodzie i nierozpuszczalne substancje mineralne, które odkładają się na dnie zbiornika. W połączeniu z osadnikiem gnilnym można stosować również system drenażowy oraz złoża biologiczne.

Oczyszczalnie stosujące system drenażowy

Ten rodzaj oczyszczalni wykorzystuje ścieki wstępnie oczyszczone w osadniku gnilnym. Następnie ścieki doprowadzane są grawitacyjnie do drenażu perforowanego umieszczonego w gruncie. Za pomocą drenażu ścieki są rozsączane i infiltrują przez warstwę gruntu i żwiru. Pod systemem drenażowym rozwijają się bakterie i mikroorganizmy, tworzące błonę biologiczną. Błona biologiczna składa się z bakterii i mikroorganizmów, które rozkładają związki organiczne ścieków do związków nieorganicznych łatwo przyswajalnych. Część ścieków jest pobierana przez korzenie roślin, a pozostała część infiltruje do głębszych partii gruntu.

Oczyszczalnie stosujące złoża biologiczne

Obiekty te wyglądają jak mini oczyszczalnie ścieków w postaci komory ze złożem biologicznym, którą zrasza się od góry ściekami. Ścieki przepływają w dół przez komorę, w której znajduje się materiał filtracyjny jakim jest tłuczony kamień, żużel lub koks. Na powierzchni materiału filtracyjnego tworzy się błona biologiczna, która składa się z bakterii i mikroorganizmów tj. grzybów, pierwotniaków i pierścienic. Dzięki nim związki organiczne ze ścieków są rozkładane do związków prostych. Związki są rozkładane podczas procesów oddychania bakterii i mikroorganizmów i również służą im jako budulec. Cały ten proces powinien być poprzedzony osadnikiem gnilnym, ponieważ ścieki dopływające do złoża muszą być wstępnie oczyszczone.

Oczyszczalnie wykorzystujące technologię stawów ściekowych

Oczyszczalnie są także skierowane do miłośników ogrodow, gdyż stawy ściekowe stanowią zarówno funkcję ozdobną oraz mini oczyszczalnii. Dzięki naturalnemu odżywianiu, w stawach ściekowych można hodować ryby oraz rośliny wodne. Stawy są małe i płytkie, przez co można je zakładać także w mniejszych ogrodach. System składa się z trzech stawów, stworzonych w odpowiedniej kolejności. W pierwszym stawie znajdują się bakterie, dzięki którym zachodzi rozkład związków organicznych ze ścieków na związki nieorganiczne. W drugim stawie znajdują się glony, które pobierają substancje mineralne będące produktem rozkładu związków organicznych. W trzecim stawie znajdują się skorupiaki tj. oczliki lub dafnie, które żywią się glonami i dzięki temu ścieki zostają oczyszczone.

Dodatkowym urządzeniem współpracującym z przydomowymi oczyszczalniami ścieków jest separator tłuszczu, który oczyszcza ścieki z związków tłuszczowych i ropopochodnych. Separator oczyszcza ścieki zapobiegając zanieczyszczaniu się sieci a nawet jej zatkaniu. Urządzenie jest stosowane do ścieków kuchennych z domów, ośrodków wczasowych i gastronomicznych. Separator zatrzymuje związki tłuszczu dzięki temu, że gęstość cząstek tłuszczu jest mniejsza niż gęstość wody i związki tłuszczu unoszą się na powierzchni wody.

Sprawdź: Ławki miejskie mogą być atrakcyjne

Oryginalne kosze i dystrybutory worków Psi pakiet®

[Not a valid template]

Oryginalne mocne i ekologiczne worki Psi pakiet®

[Not a valid template]

 

Napisz do nas


PSI PAKIET®

Auch Studio

ul. Bulwar Ikara 28 B

54-130 Wrocław

tel. 71 784 50 18

tel. 71 784 50 10

fax. 71 784 50 18

2006-2018 © Agencja marketingowa Wrocław AUCH Studio