Problem nieczystości, które pozostawiają psy, jest wiecznie żywą – i nader nieprzyjemną – kwestią, podejmowaną w dyskusjach dotyczących dbałości o przestrzeń miejską. Na niekorzyść czystości w naszym otoczeniu działa przede wszystkim postawa wielu osób, które mimo podejmowanych środków nie korzystają z takich udogodnień, jak kosze na psie odchody, stojące przy wielu trawnikach pod blokami mieszkalnymi, przy parkach czy skwerach.

Prawo a czystość w miejscach publicznych

Drugim problemem jest brak ogólnych rozporządzeń, regulujących te kwestie. Istnieje co prawda Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jednak jej postanowienia nakazują poszczególnym gminom ustalenie zasad na ich obszarze – są to więc zasady bardzo różne, do tego stopnia, że w obrębie niektórych jednostek administracyjnych sprzątanie po psie jest obowiązkowe, a w innych nie ma takiego zobowiązania wobec właścicieli psów.

 

Kosze na psie odchody

Niektóre miasta wydają również osobne uchwały dotyczące kwestii ochrony zwierząt czy środowiska, w których kwestia sprzątania psich odchodów powraca. W Ustawie wśród obowiązków każdej gminy wymienia się zapewnianie czystości chodników – co oznacza, że dana jednostka jest zobowiązana do usuwania wszelkich nieczystości, ale obowiązek ten spoczywa również na właścicielach nieruchomości, do których należy dany teren.

Ustawa mówi również, że to gmina ustala wymagania dotyczące bezpieczeństwa oraz czystości w miejscach publicznych, które nakłada się na osoby posiadające zwierzęta domowe (Art. 3.2, punkt 13).

Pojemnik na psie odchody – czy warto?

Jednym z popularniejszych rozwiązań, wykorzystywanych w przestrzeni wielu miast, są pojemniki na psie odchody. Często są oznaczone jaskrawym kolorem, plastikowe, z graficznym emblematem, wskazującym, na jakiego rodzaju nieczystości jest to pojemnik. Wbrew pozorom można je znaleźć nawet w niewielkich gminach czy przy wejściach do bloków mieszkalnych – wielu właścicieli wyprowadza swoje psy na trawnik pod blokiem albo wprost na chodnik.

Nowoczesne kosze na psie odchody zazwyczaj składają się z dwóch pojemników – pierwszy zawiera torebki, do których można zebrać nieczystości pozostawione przez psa. Jest to rozwiązanie o tyle wygodne, że czasem można zapomnieć o zabraniu torebki na spacer. Drugi pojemnik jest zbiorczym pojemnikiem na odpady. Są one często opróżniane, a podajniki na torebki – uzupełniane, tak by korzystanie z koszy było niezakłócone.

Samo ustawianie pojemników nie pomoże, jeśli właściciele czworonogów nie poczują się współodpowiedzialni za utrzymanie czystości w swojej okolicy. Być może częstsze patrole Straży Miejskiej przyczynią się w tym celu jako wyrazista motywacja, by jednak dopilnować uprzątnięcia pozostałości po swoim pupilu. Warto też zapoznać się ze szczegółowymi ustaleniami, które dla mieszkańców uchwaliła gmina – jednak nawet jeśli sprzątanie nieczystości po psie nie jest obowiązkowe, być może warto podjąć ten wysiłek mimo to. W ten sposób zapewniamy czystość i higienę otoczenia, z którego sami przecież korzystamy.

2006-2018 © Agencja marketingowa Wrocław AUCH Studio