Farmy wiatrowe czyli energia odnawialna i jej wykorzystanie.Pisaliśmy już o odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz o tym, jak ważny wpływ na środowisko ma ich wykorzystanie. OZE to słońce, woda, wiatr, zasoby geotermalne oraz biomasa, które są niewyczerpywane. Stanowią ogromny potencjał energetyczny i finansowy, jak również przyszłość energii elektrycznej oraz cieplnej. Pośród wymienionych źródeł energii odnawialnej, niezwykle ważne miejsce zajmuje energia wiatrowa. Od zeszłego roku coraz prężniej wykorzystywana jest ona na Dolnym Śląsku.

 

Zjawisko powstawania wiatrów związane jest z nierównomiernym ogrzewaniem mas powietrza przez słońce, obrotami kuli ziemskiej oraz nierównościami powierzchni ziemi. Mała architektura oczywiście nie wpływa na to zjawisko. Zaletą energii wiatrowej jest jej dostępność niemal na całym obszarze Ziemi. Wielkość tej energii nie jest jednak wszędzie taka sama. Korzystne warunki do jej eksploatacji istnieją na terenach nadmorskich oraz na rozległych równinach.

 

W sierpniu 2013 roku na terenie Dolnego Śląska powstała kolejna farma wiatrowa. W gminie Legnickie Pole uruchomiono wówczas pierwsze turbiny w parku wiatrowym „Taczalin”. To największa na ziemi legnickiej inwestycja, dzięki której pozyskuje się energię odnawialną. Na terenie gminy stanęły 22 wiatraki z turbinami o całkowitej mocy 45,1 MW. Projekt współfinansuje Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Ministerstwo Gospodarki przyznało na ten cel specjalną dotację w kwocie 40 milionów złotych, a cała inwestycja pochłonęła 400 mln złotych. Właścicielem parku jest spółka EWG Taczalin z siedzibą we Wrocławiu, należąca do WSB Neue Energien GmbH.

 

Na Dolnym Śląsku działają już duże farmy wiatrowe, mianowicie Łukaszów i Modlikowice, które są zlokalizowane w pobliżu Legnicy i autostrady A4. Ich łączna moc wynosi 58 MW, a ich właścicielem jest spółka Polish Energy Partners. W 2013 roku uruchomiono także farmę wiatrową Jędrzychowice-Zgorzelec składającą się z 25 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 50 MW. Dzięki uruchomieniu elektrowni, gminy dysponujące wiatrakami mogą liczyć na dodatkowe wpływy do swoich budżetów, które mogą wynieść ok. 2 mln zł rocznie. Na dodatkowe przychody mogą liczyć także właściciele gruntów, na terenie których stanęły wiatraki.

2006-2018 © Agencja marketingowa Wrocław AUCH Studio