Bywa, że pojawia się problem psich odchodów, dobrze znamy temat i wiemy jak temu zaradzić

Trawniki na torowiskach

Torowiska nie muszą być nudne. Mogą być zielone, i to dosłownie! W wielu zachodnich krajach standardem jest zakładanie trawników na torowiskach, zamiast wypełniania ich tłuczniem, kostką brukową, betonem czy asfaltem.

To bardzo estetyczne rozwiązanie i wcale nie nowe. Ale czy to praktyczne i dobre? Tak, i praktyczne, i dobre. Trawnik, wbrew pozorom, jest bardzo pożądaną nawierzchnią w mieście. Lepiej służy niż nawierzchnie utwardzone. Zielony dywan pochłania kurz i zanieczyszczenia, filtruje dla nas powietrze i jest źródłem życiodajnego tlenu.

Ponadto trawnik podnosi wskaźnik kompensacji biologicznej dla terenów zurbanizowanych. Co to oznacza? Każda budowa osiedla mieszkaniowego wymaga wyliczeń, jaki procent powierzchni budowy zajmują tereny zielone, tzw. powierzchnie biologicznie czynne w stosunku do terenu zabudowanego (wlicza się w to zarówno trawniki, zieleń wysoką i niską, zielone dachy oraz pionowe ogrody). Prawo polskie określa, że 50% terenu zabudowania powinna stanowić roślinność. Dotyczy to także terenów rewitalizowanych. Jaka w tym rola trawnika? Bardzo duża, gdyż posiada szereg pożądanych właściwości, choć relatywnie kosztowne jest jego założenie i pielęgnacja (zwłaszcza zabezpieczenia przed wysuszeniem – pod darnią kładzie się system nawadniania podsiąkowego). Według oceny specjalistów, koszt eksploatacji trawnika jest nawet o 30% wyższy niż typowej nawierzchni.

Na torowiska proponuje się bardziej trwałe mieszanki trawnikowe. Wykorzystuje się specjalne mieszanki drogowe z wyselekcjonowanymi gatunkami traw (dominuje kostrzewa owcza).

W Warszawie (Żoliborz), Krakowie (ul. 3 Maja) czy Poznaniu (Stare Garbary, Winogrady) z powodzeniem sprawdzają się zielone torowiska. Dodatkowo, trawnik na torowisku zmniejsza hałas tramwaju o 6 decybeli.

We Wrocławiu niestety brakuje takich rozwiązań. A gdyby tak nagle zazieleniła się ulica Legnicka lub Kosmonautów? Marzymy o zielonych torowiskach! 

 

Oryginalne kosze i dystrybutory worków Psi pakiet®

[Not a valid template]

Oryginalne mocne i ekologiczne worki Psi pakiet®

[Not a valid template]

 

Napisz do nas


PSI PAKIET®

Auch Studio

ul. Bulwar Ikara 28 B

54-130 Wrocław

tel. 71 784 50 18

tel. 71 784 50 10

fax. 71 784 50 18

2006-2018 © Agencja marketingowa Wrocław AUCH Studio