Bywa, że pojawia się problem psich odchodów, dobrze znamy temat i wiemy jak temu zaradzić

Wieje energią w kraju

To oczywiste – energia odnawialna jest (musi być) popularna i konieczna w naszym kraju. Po pierwsze:  tak każe Unia, po drugie: tak jest taniej, po trzecie: tak jest bardziej ekologicznie. Energia wiatrowa okazuje się być dla nas jednym z najlepszych i najbardziej opłacalnych źródeł odnawialnych.

Skoro mamy zbliżone warunki klimatyczne do naszych zachodnich sąsiadów, chociażby Niemców – liderów na rynku energii odnawialnej, stoi przed nami świetlana i tania przyszłość z „zieloną” energią. Koszty takiej inwestycji są jednak ogromne. Póki jesteśmy w stanie, będziemy wydobywać węgiel kamienny, choć zdaniem niektórych specjalistów, niemożliwe jest uzyskanie całej potrzebnej energii jedynie z OZE.

Wpływ na krajobraz

Jest znaczny. Ferma stanowi dominantę w krajobrazie, a dodatkowo w krajobrazie naturalnym otwartym może pomniejszać jego wartość. Wiatrak jest formą obcą dla przyrody, a jego wysokość (do 150 m), kolor, lokalizacja, charakter otoczenia i fakt, że się porusza sprawiają, że jest on widoczny z dużej odległości. Jest to sprawa bardzo indywidualna i należy ją rozpatrywać przede wszystkim osobno dla każdej planowanej inwestycji. Inaczej ferma będzie wyglądała np. na terenie pokopalnianym – tu degradacja i szkoda jest na tyle duża, że postawienie fermy przyczyni się bardziej do jego uatrakcyjnienia niż jeszcze większej degradacji. Są to sytuacje rzadkie, gdyż fermy głównie lokalizowane są na terenach otwartych, wzgórzach, morzach i tam, gdzie prądy powietrza są szczególnie silne, ale też gdzie jego widoczność jest znaczna.

Urządzenia mogą mieć także wpływa na zwierzęta, głównie ptaki, stąd fermy wiatrowe lokalizowane powinny być z dala od szlaków migracyjnych tych zwierząt.

Ponadto lokalizowanie takiej elektrowni w pobliżu posad ludzkich, może powodować uszczerbek na zdrowiu. Dlaczego? Chodzi głównie o hałas, który z pozoru może wydawać się niewielki, czy też żaden. Natężenie hałasu wynosi 40dB, stąd podaje się, że elektrownia taka powinna być lokalizowana w odległości ok. 350m od osad ludzkich (inne źródła podają 500 m). Większe zagrożenie niesie ze sobą emisja infradźwięków – o niskiej częstotliwości, niesłyszalnych dla ludzkiego ucha, które powodują depresje, bezsenność i zakłócenia rytmu serca. Obrót śmigała wiatraka może wywoływać też tzw. efekt stroboskopowy (ze względu na bardzo szybkie poruszanie się śmigła).

Wpływ na ludzi budzi ostre kontrowersje i ma swoich specjalistów-zwolenników oraz specjalistów-przeciwników. A wpływ na to wszystko ma również silne lobby.

Z trzeciej strony – nie ma idealnego rozwiązania, które by nie przynosiło „skutków ubocznych”, a „lekarstwa” przede wszystkim mają pomagać.

Krajowe fermy

W Polsce efektywność elektrowni plasuje się w przedziale 25-40 %, co wynika ze zróżnicowanych warunków klimatycznych. W ubiegłym roku udział energii wiatrowej w zużyciu energii elektrycznej stanowił 0,96% (1485 GWh/ 155TWh), to jest znikomym procentem tego, co planowane jest osiągnąć za 9 lat. Przy takim założeniu efektywność turbiny o mocy np. 2MW może wytworzyć 4,4-7 GWh/rok.. Według ogólnych wyliczeń, aż 2/3 terytorium naszego kraju posiada warunki na założenie fermy wiatrowej. W kraju mamy na razie stosunkowo niewiele ferm wiatrowych w porównaniu z europejskimi, co ma się zmienić do 2020 roku. W myśl Krajowego Planu Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, do 2020 roku energia z OZE ma stanowić 20% krajowego życia energii.

W kraju posiadamy 453 źródła energii wiatrowej. Elektrownie lokalizowane są głównie u wybrzeży Bałtyku, w Polsce centralnej, zachodniej i w rejonie Karpat. Pierwszy wiatrak postawiono w kraju w 1991 roku przy Elektrownie Wodnej w Żarnowcu.

Jednymi z najpopularniejszych pod względem turystycznym są elektrownie wiatrowe w Darłowie i Wolinie.

W maju br. na wzgórzu koło wsi Lipniki na Opolszczyźnie postawiono elektrownię złożoną z 15 wiatraków o wysokości 125 metrów każdy. W tym województwie istnieją 2 fermy, a planowane jest postawienie jeszcze kilkunastu w niedługim czasie.

 

Oryginalne kosze i dystrybutory worków Psi pakiet®

[Not a valid template]

Oryginalne mocne i ekologiczne worki Psi pakiet®

[Not a valid template]

 

Napisz do nas


PSI PAKIET®

Auch Studio

ul. Bulwar Ikara 28 B

54-130 Wrocław

tel. 71 784 50 18

tel. 71 784 50 10

fax. 71 784 50 18

2006-2018 © Agencja marketingowa Wrocław AUCH Studio