Bywa, że pojawia się problem psich odchodów, dobrze znamy temat i wiemy jak temu zaradzić

Wywóz śmieci będzie droższy niż recykling

Od 2008 roku składowanie śmieci będzie droższe niż recykling. Ma to przyczynić się do wymuszenia segregowania śmieci i ograniczenia składowania odpadów, czego oczekuje od Polski Unia Europejska.

Od nowego roku więcej zapłacimy za wywóz odpadów z gospodarstw domowych. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. z 2007 r. nr 106, poz. 723), stawki za składowanie odpadów komunalnych będą wyższe. Za tonę śmieci z gospodarstw domowych, które trafią na wysypisko, firmy wywozowe będą płacić 75 zł, a nie 15 zł – jak ma to miejsce obecnie.

Wsparcie recyklingu
Procedury ograniczające ilość śmieci na składowiskach są konieczne, by uniknąć unijnych kar. Według Krajowej Izby Gospodarki Odpadami 98 proc. odpadów trafia obecnie na wysypiska, a tylko 2 proc. jest przetwarzanych. Tymczasem UE wymaga, by do 2010 roku odpadów trafiających na składowiska było nie więcej niż 75 proc. Podwyższone stawki mają wymusić na firmach odbierających odpady komunalne kierowanie śmieci do segregacji i ich recykling.

Ceny wzrosną, choć nie muszą
Mieszkańcy gmin zapłacą więc więcej niż dotychczas za odbiór śmieci z ich domów, ale nie będzie to aż tak bardzo odczuwalne, jeśli większa część śmieci zamiast na wysypiska zacznie trafiać do wyspecjalizowanych zakładów przetwarzania lub – w przypadku odpadów kuchennych – na przydomowy kompostownik.

za: Łukasz Kuligowski, Gazeta Prawna

Sprawdź ofertę: Jak wygląda idealna ławka miejska?

Oryginalne kosze i dystrybutory worków Psi pakiet®

[Not a valid template]

Oryginalne mocne i ekologiczne worki Psi pakiet®

[Not a valid template]

 

Napisz do nas


PSI PAKIET®

Auch Studio

ul. Bulwar Ikara 28 B

54-130 Wrocław

tel. 71 784 50 18

tel. 71 784 50 10

fax. 71 784 50 18

2006-2018 © Agencja marketingowa Wrocław AUCH Studio