Bywa, że pojawia się problem psich odchodów, dobrze znamy temat i wiemy jak temu zaradzić

Problem psich odchodów Problem psich odchodów Doskonały i sprawdzony w Polsce i Europie, system sprzątania psich odchodów, dzięki swojej atrakcyjnej formie i prostej zasadzie działania, zyskał wielu zwolenników w śród właścicieli psów. Ciekawy design urządzeń i klarowny opis ich obsługi, pozwolił bez zażenowania korzystać i mówić o wstydliwym problemie, jakim są psie kupy w miastach. Zobacz więcej zachowanie Promujmy pozytywne zachowania od najmłodszych lat Dziękujemy serdecznie wszystkim nauczycielom i rodzicom, którzy poważnie podchodzą do edukacji w zakresie kształtowania pozytywnych zachowań społecznych wokoło nas, takich jak sprzątanie psich odchodów po swoim ulubieńcu. Zobacz więcej psia paczka Psia paczka do kupienia w sklepie internetowym Jeśli w twojej okolicy lub w miejscu w którym zamierzasz wypocząć i spędzić czas ze swoim psem brak publicznych dystrybutorów worków na psie odchody, zabierz ze sobą 200 woreczków w paczce PSI PAKIET ®, którą możesz nabyć przez internet pod adresem www.psiapaczk.pl Zobacz więcej spoleczne Społeczne Akcje wspierające sprzątanie po psie Psi Pakiet ®, był wyłącznym dostawcą oryginalnych urządzeń z dystrybutorami worków podczas akcji „PSIE SPRAWY WARSZAWY” oraz w innych miastach Polski, wprowadzając od kilkunastu lat system do sprzątania psich kup. Zobacz więcej
Zakładamy fundację – przewodnik

Fundacja – obok stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej  – zaliczana jest do jednej z form działalności społecznej. Jakim prawami rządzi się fundacja i co trzeba zrobić, aby ją założyć przeczytacie w poniższym mini-przewodniku.

Istnieją dwa główne warunki, dla których zakładana jest fundacja – jest fundator, który określa majątek przyszłej fundacji (tzw. fundusz założycielski) oraz cel prowadzenia takiej organizacji. Warunki, cele i zadania fundacji określa ustawa o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 Dz.U. z 1984 r., nr 21, poz. 97.

1. Fundator i cel

Fundację może założyć osoba fizyczna lub prawna, a jej siedziba powinna być założona na terenie naszego kraju. Jednocześnie fundator może mieć inne niż polskie obywatelstwo oraz może otworzyć przedstawicielstwo w Polsce dla swojej zagranicznej fundacji. Rola fundatora kończy się na przekazaniu majątku fundacji, chyba że określono inaczej w statucie (może być zapis, jaką funkcję pełni fundator w fundacji).

W myśl ustawy, cel fundacji musi być publicznie użyteczny oraz odpowiadać na potrzeby ogółu. Fundacja nie może być powołana na potrzeby prywatne, jak choćby pomoc konkretnej osobie, mimo że spełnia wszystkie inne warunki (czyli, że posiada charakter publiczny, charytatywny). Dlatego ważne jest, aby w statucie pojawiła się konkretna informacja o formie niesionej pomocy.

2. Fundusz założycielski

Fundusz założycielski, którym dysponuje fundator, przeznaczony jest na ww. cel. Poprzez fundusz założycielski rozumiemy zarówno pieniądze jak rzeczy ruchome, nieruchomości, papiery wartościowe.

W myśl ustawy, fundacja może prowadzić jednocześnie działalność gospodarczą. Wtedy majątek na działalność statutową musi być wyższy niż ten, przeznaczony na działalność gospodarczą, co podkreśla nadrzędność celu publicznego. Ustawa podaje, że minimalna wartość majątku przeznaczonego na działalność gospodarczą wynosi 1000 zł. Fundusz na działalność statutową nie może być niższy od tego kapitału.

Inaczej ma się sytuacja z fundacjami, które chcą podjąć działalność wyłącznie statutową. Ustala się, że minimalna wartość funduszu założycielskiego dla takiej fundacji wnosi 500-1000 zł. Nie jest to kwota miarodajna, gdyż zdarza się, że zostaje zarejestrowana fundacja z mniejszym majątkiem.

3. Akt fundacyjny i wpis do KRS

Akt fundacyjny to tzw. oświadczenie woli fundatora i chęci przeznaczenia majątku na konkretne cele, określające powołanie fundacji. Akt ma formę prawną i musi być spisany u notariusza. Cena aktu zależy od wartości funduszu założycielskiego.

Jest to jednocześnie zobowiązanie fundatora, że przeznaczy określony fundusz po otrzymaniu przez fundację osobowości prawnej (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego). Do tego czasu fundator może odwołać akt fundacyjny (musi to również zrobić u notariusza).

Po spisaniu aktu fundacyjnego, fundator musi wystosować wniosek rejestracyjny do KRS. Są to dokumenty sformalizowane, ogólnodostępne.

4. Rejestracja w krajowym rejestrze urzędowym

Po wpisie do KRS, fundacja składa wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej i uzyskuje nr REGON, zakłada konto bankowe oraz zgłasza działalność w urzędzie skarbowym i otrzymuje nr NIP.

 

Oryginalne kosze i dystrybutory worków Psi pakiet®

[Not a valid template]

Oryginalne mocne i ekologiczne worki Psi pakiet®

[Not a valid template]

 

Napisz do nas


PSI PAKIET®

Auch Studio

ul. Bulwar Ikara 28 B

54-130 Wrocław

tel. 71 784 50 18

tel. 71 784 50 10

fax. 71 784 50 18

2006-2018 © Agencja marketingowa Wrocław AUCH Studio